De seks holme

De seks holme er med hver sin identitet bundet sammen af et blågrønt landskab, der skal danne ramme for bylivets fællesskab.

Oversigtskort der viser de seks holme
De seks holme i Ny Rosborg

Ny Rosborg er en helt ny bydel placeret i det unikke ådalslandskab. Netop landskabet og omgivelserne er inspirationen bag de seks holme, som hver får et bykvarter med egen identitet. Ved at bygge på holme kan vi samtidig også fremtidssikre bydelen i forhold til forhøjet grundvandstand og kraftige nedbør.

Hver holm rummer et mix af boligtyper og størrelser, og i alt er der plads til at udvikle mellem 2000-2500 boliger til omkring 4000-5000 mennesker.

De tre første holme

Oversigt over de første tre holme
De tre første holme: Nordholmen, Rosborg Ø og Trædballe Banke

Udviklingen af af de seks holme foregår over mange år og bliver delt ud i mindre etaper, så arbejdet med de enkelte holme bliver afsluttet, før vi går videre.

De første to etaper i udviklingen af Ny Rosborg består af Nordholmen og Rosborg Ø, som senere suppleres med Trædballe Banke. 

Nordholmen

Nordholmen er den første af i alt seks holme, som vil danne rammen om Ny Rosborg.

Holmen bliver et grønt og åbent kvarter med forskellige lave og åbne boligtyper, hvor udtrykket inviterer til en bred mangfoldighed. Bebyggelsen vil derfor være egnet til at huse såvel familier, ældre, studerende og erhverv. Med den brede beboer gruppe, vil vi sætte fællesskabet i højsædet, som er en del af vores resiliensstrategi. Vi vil sikre, at Nordholmen vil have aktiviteter, hvor vi kan eksperimentere og udvikle ideer. 

Rosborg Ø

På Rosborg Ø er vi stadig er i gang med de indledende faser. Rosborg Ø er en del af den vision, hvor vi vil skabe et mangfoldigt bykvarter med 600-650 boliger, hvor der er plads til en bred beboergruppe, som trækker sig fra børnefamilier, studerende, ældre og erhverv. Vi bygger i 3-6 etager. Hvad der er særligt ved Rosborg Ø, er at vi bygger handel- og indkøbscentre. Derfor vil der være et pulserende liv for indkøb på denne holm. Rosborg Ø vil være nabo til Rosborg Gymnasie og HF.

Trædeballe Banke

Arbejdet med udviklingen Trædballe Banke er stadig i gang. Vi vil løbende opdatere med mere information, som arbejdet skrider frem.

 

De sidste holme

Oversigt over de sidste holme
De sidste tre holme: Skovholmen, Ådalsholmen og Bjergplateauet.

I øjeblikket er området, hvor de sidste holme skal bygges, hjem for Vejles genbrugsplads. I løbet af de kommende år lukker genbrugspladsen ned og flytter til Vejle nord.

Det giver plads til at området i 2025 kan være vært for DGI Landsstævne, og efter stævnet vil området fungere som sted for kultur- og fritidsarrangementer i en periode, mens der sker en løbende udvikling af arealerne til de sidste tre holme.