Udviklingsplan for Ny Rosborg

Udviklingsplanen for Ny Rosborg er med til at indfri Vejles vision om at skabe en mangfoldig og klimatilpasset by, hvor livet kan leves i tæt tilknytning til både bymidten og ådalen.

Vejle vokser – flere og flere vil gerne bo her.

Derfor skaber vi en helt ny bydel i Ny Rosborg.

Vi har udarbejdet en udviklingsplan, der blandt andet indeholder vores ambitioner for en resilient bydel.

Vi vil gøre Ny Rosborg til en eksperimenterende og oplevelsesrig bydel, hvor innovationen skal sætte Ny Rosborg på verdenskortet.

Vi har taget udfordringen op med at teste nye ideer og aktiviteter, der skaber liv og erfaring, og hvor fællesskabet skal være i centrum. 

Ny Rosborg skal ikke kun være højsædet for fællesskabet, men klima er også en vigtig del af bydelen. Du vil derfor både opleve et godt byliv, da Ny Rosborg ligger tæt på bymidten. Men der er også rig mulighed for at opleve den skønne natur, Ny Rosborg er omgivet af.

Vi arbejder meget ressourcebevidst, da vi f.eks. anvender genbrugsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter til at skabe de seks holme, som Ny Rosborg kommer til at bestå af.

I det omfang, det kan lade sig gøre, vil der også blive anvendt genbrugsmaterialer til bygningerne på alle seks holme, hvor nogle af bygningerne vil have grønne facader.