Udvikling af Nordholmen

Arbejdet med Nordholmen er allerede i gang. Sammen med tre spændende aktører er vi nu i gang med at udvikle den første holm i Ny Rosborg.

Visualisering af Nordholmen
Visualisering af Nordholmen

Nordholmen er første skridt i den etapevise udbygning som er planlagt for Ny Rosborg.
Udbygningen af de seks holme vil foregå over mange år, og derfor har vi prioriteret, at arbejdet med de enkelt holme gøres færdigt, før vi går videre.

Lige nu arbejder vi sammen med de tre teams om en realiseringsplan for den Nordholmen, som skal leve op til de politiske visioner og skabe sammenhæng mellem almene boliger, ejerboliger og daginstitution. Når realiseringsplanen er udarbejdet, skal den godkendes politisk og munde ud i en lokalplan.

Tidsplan for udvikling af Nordholmen
Tidsplan for udvikling af Nordholmen

Området

Oversigtskort over Nordholmen
Oversigtskort over Nordholmen

Nordholmen er opdelt i fire delområder. Vejle Kommunes byråd har tildelt AlmenR og Industriens Pension køberetterne til de to boligområder. AAB Vejle er udvalgt til det tredje delområde, hvor der skal bygges almene boliger, og det sidste delområde er øremærket Vejle Kommunes kommende daginstitution.

1. Daginstitution

Team Daginstitution
Ca. 120 børn, 1600 m2 og fællesfaciliteter samt legeplads og læringsrum


2. Boligområde

Team Almenr
Ca. 30 boliger på 65-130 m2, børnefamilier og leg som målgruppe, ejer-/ andelsboliger

3. Boligområde til almene boliger

Team AAB Vejle
Ca. 55 Blandede almene boliger, herunder specifikke målgrupper som små familier/seniorer, enlige og sårbare grupper

4. Boligområde

Team Industriens Pension
Ca. 150-190 boliger på gennemsnitlig 80-100 m2, målgruppe senior-, unge- og familieboliger. Fællesfaciliteter og sociale tiltag

 

 

Fakta om AAB Vejle, AlmenR og Industriens Pension

 • AAB Vejle

  Vejles største boligforening. Foreningen har stiftet en projektgruppe bestående af Pluskontoret Arkitekter, LABLAND og Rambøll Vejle, som vil skabe et byudviklingsprojekt med særligt fokus på fællesskab, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

  Læs mere om teamet

  Tilbudsgiver:
  AAB Vejle

  Arkitekter:
  Pluskontoret Arkitekter

  Landskab:
  Læs mere om LABLAND

  Ingeniør:
  Læs mere om Rambøll Vejle

 • Almenr

  Arbejder målrettet med bofællesskaber i samskabelse med beboerne, hvor fokus er lagt på fællesskaber, klimabevidst vandhåndtering som vigtigt element i leg og læring og bæredygtighed. Almenr har nedsat et team bestående af Tegnestuen Vandkunsten, entreprenør Enemærke & Petersen og med brugerrepræsentanter for de fremtidige indbyggere.

  Læs mere om teamet

  Tilbudsgiver:
  Almenr

  Arkitekter:
  Tegnestuen Vandkunsten

  Entreprenør:
  Enemærke & Petersen

 • Industriens Pension

  Stor erfaring fra andre projekter og vil i processen udarbejde en bæredygtighedsstrategi og en markedsanalyse, så visionerne for Ny Rosborg kan opfyldes. Industriens Pension har skabt et team, som omfatter bygherrerådgiver Kuben Management, rådgivere fra LOOP Architects, Gustin Landskab og MOE.

  Læs mere om teamet

  Tilbudsgiver:
  Industriens Pension

  Arkitekter:
  Loop Architects

  Landskab:
  Gustin Landskab

  Ingeniør:
  MOE

 • Daginstitution

  Med arbejdstitlen ”Verdens vidunderligste daginstitution” ønsker dagtilbud at skabe science og bæredygtighed i børnehøjde. Teamet er bredt sammensat ift. både byggeri og læring.

  Læs mere om teamet

  Bygherre:
  Vejle Kommune 

  Arkitekter:
  Tegnestuen Vandkunsten 

  Rådgivere:
  Proces- og legepladskonsulenter

  Andre: Institutionsledere/pædagogisk konsulent