Udvikling af Nordholmen

Arbejdet med Nordholmen er allerede i gang. Sammen med tre spændende aktører er vi nu i gang med at udvikle den første holm i Ny Rosborg.

Visualisering af Nordholmen
Visualisering af Nordholmen

Nordholmen er første skridt i den etapevise udbygning, som er planlagt for Ny Rosborg.

Holmen kommer til at bestå af 3 forskellige boligområder samt en ny daginstitution. De forskellige teams har samarbejdet omkring en fælles plan for hele holmen, og har desuden udviklet hver deres projekt.

Hvis du drømmer om at bo på Nordholmen, kan du læse mere i den følgende tekst om de spændende muligheder samt finde kontaktinformationer i forhold til de enkelte boligområder.

Området

Oversigtskort over Nordholmen
Oversigtskort over Nordholmen

Nordholmen er opdelt i fire delområder. Vejle Kommunes byråd har tildelt AlmenR og Industriens Pension køberetterne til de to boligområder. AAB Vejle er udvalgt til det tredje delområde, hvor der skal bygges almene boliger, og det sidste delområde er øremærket Vejle Kommunes kommende daginstitution.

 • Holmeplan

 • Delområde 1 - Daginstitution - Vejle Kommune

  Team Daginstitution

  Ca. 120 børn, 1600 m2 og fællesfaciliteter samt legeplads og læringsrum.

  Med arbejdstitlen ”Verdens vidunderligste daginstitution” ønsker dagtilbud at skabe science og bæredygtighed i børnehøjde. Teamet er bredt sammensat ift. både byggeri og læring.

  Læs mere om teamet

  Bygherre:
  Vejle Kommune 

  Arkitekter:
  Tegnestuen Vandkunsten 

  Rådgivere:
  Proces- og legepladskonsulenter

  Andre: Institutionsledere/pædagogisk konsulent

  Mere info
  Udbygningsplan dagsinstitutionen

  Daginstutionen

 • Delområde 2 - Boliger - Almenr

  Team Almenr

  Ca. 30 boliger på 65-130 m2, børnefamilier og leg som målgruppe, ejer-/ andelsboliger.

  Almenr arbejder målrettet med bofællesskaber i samskabelse med beboerne, hvor fokus er lagt på fællesskaber, klimabevidst vandhåndtering som vigtigt element i leg og læring og bæredygtighed. Almenr har nedsat et team bestående af Tegnestuen Vandkunsten, entreprenør Enemærke & Petersen og med brugerrepræsentanter for de fremtidige indbyggere.

  Læs mere om teamet

  Tilbudsgiver:
  Almenr

  Arkitekter:
  Tegnestuen Vandkunsten

  Entreprenør:
  Enemærke & Petersen

  Mere info
  Udbygningsplan Almenr

  Almenr

 • Delområde 3 - Almene lejeboliger - AAB Vejle

  Team AAB Vejle

  Ca. 55 Blandede almene boliger, herunder specifikke målgrupper som små familier/seniorer, enlige og sårbare grupper.

  Vejles største boligforening. Foreningen har stiftet en projektgruppe bestående af Pluskontoret Arkitekter, LABLAND og Rambøll Vejle, som vil skabe et byudviklingsprojekt med særligt fokus på fællesskab, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

  Læs mere om teamet

  Tilbudsgiver:
  AAB Vejle

  Arkitekter:
  Pluskontoret Arkitekter

  Landskab:
  Læs mere om LABLAND

  Ingeniør:
  Læs mere om Rambøll Vejle

  Mere info
  Udbygningsplan AAB Vejle

  AAB Vejle

 • Delområde 4 - Boliger - Industriens Pension

  Team Industriens Pension

  Ca. 150-190 boliger på gennemsnitlig 80-100 m2, målgruppe senior-, unge- og familieboliger. Fællesfaciliteter og sociale tiltag.

  Industriens Pension har stor erfaring fra andre projekter og vil i processen udarbejde en bæredygtighedsstrategi og en markedsanalyse, så visionerne for Ny Rosborg kan opfyldes. Industriens Pension har skabt et team, som omfatter bygherrerådgiver Kuben Management, rådgivere fra LOOP Architects, Gustin Landskab og MOE.

  Læs mere om teamet

  Tilbudsgiver:
  Industriens Pension

  Arkitekter:
  Loop Architects

  Landskab:
  Gustin Landskab

  Ingeniør:
  MOE

  Mere info
  Udbygningsplan Industriens pension

  industirens pension

Tidsplan for udvikling af Nordholmen
Tidsplan for udvikling af Nordholmen. Daginstitutionen står klar til at skabe nye oplevelser og læring fra efteråret 2025, hvor vi også forventer, at de første boliger er klar til indflytning.