Den første holm i Ny Rosborg rykker nærmere

Byrådet har nikket ja til realiseringsplanen for den første af i alt seks holme i Ny Rosborg, og nu kan arbejdet med Vejles nye grønne og resiliente bydel sættes i gang.

Fællesskaber, skovparkering og plads til leg, eksperimenter og mangfoldighed. Vejle Kommunes visioner for Ny Rosborg får for alvor luft under vingerne med de planer, Almenr, Industriens Pension og AAB Vejle sammen med den kommende daginstitution har lagt for den første holm i Vejles nye bydel.

Verdensmål som konkret hverdag for de små
Nordholmen består af fire delområder. På de tre af områderne har Almenr, Industriens Pension og AAB Vejle fået lov at udtrykke deres fortolkning af byrådets vision, mens det sidste delområde er øremærket til den kommende daginstitution i Ny Rosborg, der går under arbejdstitlen Verdens Vidunderligste Daginstitution.
Hele fundamentet for daginstitutionen er FN's 17 Verdensmål, som børnene møder i helt konkret hverdag hver eneste dag.
På de øvrige tre delområder er fokus lagt på det gode liv i alle dets former - om det så er fællesskaber, nærhed til naturen, leg og bevægelse og gode naboskaber. Og også i materialevalget er planerne for holmen loyale over for de tanker, politikerne har gjort sig om bæredygtighed og i pagt med det blå-grønne landskab.

Undervejs i processen har de fire aktører på Nordholmen holdt flere møder og deltaget i workshops med kommunen og rådgiver Lytt Architecture for at sikre, at helheden og identiteten i Nordholmens karakter opfylder kravene fra udbuddet.

Udbuddet på Nordholmen har fulgt en ganske anderledes proces end normalt. I første omgang har de ikke skullet bruge penge på at udvikle et færdigt byggeprojekt, inden de bød ind på et område. I stedet blev de udvalgt til at samarbejde med øvrige investorer, det almene boligselskab og daginstitutionen om en fælles realiseringsplan. Planen kommer nu til at danne grundlag for indfrielse af køberetterne og lokalplanen for Nordholmen.